DELA

Strandnäs hotell får bygga ut

På byggnadsnämndens möte i måndags beslöts att Snellman Investment ab får lov att bygga en ny hotelldel i anslutning till den befintliga hotellbyggnaden Strandnäs hotell i Mariehamn Johannebo.
Samtidigt som hotellet byggs ut ämnar man bygga två nya sophus, som är likadana som det befintliga på tomten.
I de två byggnaderna för studentbostäder tänker man inrätta en lagerbutik per byggnad i källarvåningen, vilket ökar våningsytan med 84 kvadratmeter. Den nya hotellbyggnaden uppgår till 1065 kvadratmeter. (ml)