DELA

Strandnäs hotell får bygga mera

Strandnäs hotell i Mariehamn får bygga nytt med en utökad byggnadsrätt på 4.300 kvadratmeter under förutsättning att stadsfullmäktige godkänner den ändring av stadsplanen för den här tomten i Johannebo som stadstyrelsen nu föreslår.
Strandnäs hotell byggdes ursprungligen på 1960-talet och hette då Strandnäs motell. Delar av byggnaden har rivits vid olika tillfällen och en nybyggnad med studiebostäder har redan uppförts på tomtens södra del medan en annan är på gång på den norra delen.
Ägarna till hotellet vill nu utnyttja tomten ännu effektivare genom att bygga ytterligare en huskropp. Stadsstyrelsen var på sitt möte på torsdag kväll alltså positiv till nybygget men med kravet att byggnaden får inte bli högre än två våningar. (tt-s)