DELA

Stort sparkrav i socialsektorn

MARIEHAMN. Socialnämndens sparkrav 2012 är 280.000 euro – en fjärdedel av det totala sparkravet för 2012, en miljon euro, som stadsfullmäktige slog fast i årets budget.
84.000 euro måste sparas inom social service, 70.000 euro inom barnomsorg och 126.000 euro inom äldreomsorg, konstaterar socialnämnden som godkänt förslaget.
För socialförvaltningens del innebär sparkravet att driftsramarna för 2012 minskar med en procent medan övriga förvaltningar måste skära ner driftsutgifterna med drygt 2 procent.
Nämnden konstaterar att utmaningarna framöver kommer att vara stora, och en följd av det är att nämnden efter diskussion med stadsledningen tecknar avtal om köp av tjänster för avlastning och korttidsvård inom äldreomsorgen av företaget Salacia för endast ett och ett halvt år framåt i stället för två år. (ao)