DELA

Stort seminarium för sjuksköterskor

Runt 200 personer är anmälda till Sjuksköterskeföreningen i Finlands studiedagar på Åland. I dag och i morgon hålls en rad föreläsningar i Alandica. Bland annat handlar det om äldre kvinnors välbefinnande, fästingarnas liv och leverne samt nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. Bland föreläsarna finns professor Dag Nyman, professorn i akutsjukvård Maaret Castrén och sjukskötaren Anne-Marie Sporre. (ak)