DELA

Stort överskott i skuldfritt Jomala

Jomalas bokslut visar ett överskott på cirka 1,65 miljoner euro.
– Överskottet ska dock ses i relation till bytet av befolkningsstrukturgrupp och därmed minskade landskapsandelar, skriver Carolina Sandell, före detta direktör i kommunen, och tillägger att andelarna minskar med cirka 770.000 euro år 2014.
Överskottet skall också ses i relation till att kommunen nu är helt skuldfri.
Sandell berör i sin översikt försiktigt den så kallade Maxingekonflikten.
– Det är lätt hänt att världen målas i svart och vitt, delas upp i vi och dom, i tjänstemän och politiker. verkligheten är ändå mycket mer komplicerad än det, skriver hon och betonar vikten att hitta ett forum för dialog och diskussion för att kunna beakta den helhet som kommunens förvaltningsreform strävar efter. (tt-s)