DELA

Stort bidrag till företagsprojekt

Två av de tre tjänsterna på Ålands teknologicentrum dras in i samband med landskapsregeringens omställningsbudget. Nu anställer teknologicentret dock en ny projektledare för ett treårigt storprojekt för växande företag.
Verksamhetschef Robert Mansén säger att hela verksamheten för Ålands teknologicentrum, som är en enhet under landskapsregeringens näringsavdelning, ställs om. Starta eget-rådgivningen som varit tillgänglig för alla nya företagare försvinner och i stället ska man fokusera på ett antal existerande och nya företag med tillväxtambitioner. Det blir också mer fokus på grön tillväxt och miljöteknik, så kallad cleantech.
Landskapsregeringen har beviljat teknologicentret 327.000 euro för det nya treåriga projektet. Hälften av pengarna, 163.500 euro, kommer från landskapsregeringen och hälften från Europeiska regionala utvecklingsfonden. (aks)