DELA

Största prisminskningen någonsin på Åland

Nedgången i priser på Åland är i maj i år jämfört med maj 2014 den största man någonsin har uppmätt, visar Åsubs mätning för konsumentpriser för maj.

Orsaken till förändringen vet man inte.

Framför allt är det inom hotell- och restaurangbranschen som priserna har gått ner. Jämfört i med maj förra året har de åländska priserna sjunkit med 0,9 procent. Priserna brukar vanligtvis stiga i maj och varför det skiljer sig i år vet man på Åsub inte.

– Det brukar inte se ut såhär, säger Katarina Fellman, direktör på Åsub.

Prismätningarna görs en gång i månaden och då jämförs nivån dels med nivån månaden innan och dels med nivån samma månad året innan. Prisnedgången är på årsbasis den högsta som har mätts sedan man började utföra dessa mätningar i mitten av 1980-talet.

– Det är verkligen ovanligt, kan man konstatera, säger Katarina Fellman

De finländska priserna är på årsbasis i genomsnitt oförändrade. (ff)