DELA

Större koll på utsläpp

Gränsvärden för utsläpp från företagens både befintliga och nya medelstora förbränningsanläggningar på mellan 1 och 50 megawatt ska fastställas och dessutom införs en mätnings och rapporteringsskyldighet.

Det är innebörden i ett lagförslag som överlämnats till lagtinget. Lagen, som baserar sig på ett EU-direktiv, kan på sikt innebära kostnader för investeringar för rening av rökgaser i befintliga anläggningar. Dessutom kan mätnings och rapporteringsskyldigheten leda till ökade administrativa kostnader för företagen.

En anläggning med en bränsleeffekt på över 5 megawatt bör hålla sig under direktivets gränsvärden från 2025 och för en med lägre effekt gäller lagen från 2030. (tt-s)