DELA

Stormpengar till brandkårer

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår till fullmäktige att Jomala FBK och Gottby FBK ska få dela på 15 000 euro i tilläggsmedel för det arbete som lades ner i samband med stormen Alfrida i början av januari.

Jomala FBK har redovisat 409 timmar och Gottby FBK 134 timmar extraarbete under den aktuella perioden. Om pengarna fördelas enligt arbetstimmar, som styrelsen föreslår, får Jomala FBK 11 298,30 euro och Gottby FBK 3 701,70 euro.

– Respektive kår får fritt välja hur den ytterligare ersättningen ska disponeras och vilka privata kostnader manskapet ska få ersättning för, sägs i beslutet. (ms)