DELA

Stormöte om bredbandet i Kumlinge

På onsdag kväll inbjuder ledningsgruppen för bredbandsutbyggnad i norra skärgården till ett informationsmöte i Kumlinge skola klockan 18.00. Projektledaren Fredrik Husberg från Skärgårdsnäten ab informerar och det ges tillfälle till diskussion och att ställa frågor.
– Vår målsättning är att leda bredbandet fram till samtliga hushåll i kommunen, säger kommundirektör Jim Eriksson. Men vi vet inte ännu om det blir ekonomiskt rimligt.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en projektplan och en ansökan om miljötillstånd för sjökabeln lämnas in i dagarna. Framåt våren påbörjas grävningarna och i början av 2008 väntas bredbandet vara klart. (ka-f)