DELA

Stormöte om Bastuns framtid

Föreningen Träffpunkt Ungdom bjuder in stadens beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten till en diskussion om Bastuns framtid på onsdag klockan 19.
Orsaken är stadens bildningsnämnds förslag att höja månadshyran för Bastun från 100 till 1.000 euro.
– Har en konsekvensbedömning gjorts angående slopat hyresstöd för de ideella föreningarna, undrar Träffpunkt ungdoms styrelse som också välkomnar representanter för andra föreningar till mötet. (pd)