DELA

Stormfågeln till sista vilan

Styrelsen i Stormfågeln ab föreslår att bolaget avvecklas. Orsaken är att pengarna är slut.
Extra bolagsstämma har sammankallats i Stockholm den 18 februari, uppger styrelsen i ett pressmeddelande. Alternativet hade varit ytterligare en nyemission och ett delvis nytt affärskoncept, men styrelsens bedömning är att en sådan lösning inte är realistisk.
Under 2009 har styrelsen lagt ner mycket arbete på att hitta en intressent att samarbeta med eller som kunde överta rörelsen helt eller delvis, dock utan att lyckas.
Avsikten var att utveckla en ny skrovtyp och ny framdrivningsteknik för att möjliggöra en marschfart på 65 knop. En tanke var att köra passagerare mellan Mariehamn och Kapellskär på en halv timme.
2007 hade Stormfågeln ab cirka 750 delägare, inklusive en och annan ålänning. Fram till 2007 hade projektet kostat 8-9 miljoner kronor.
I dag heter vd:n Peter Wasmuth. (ao)