DELA

Storkpeng även på Kökar

KÖKAR. Kökars inflyttningsgrupp har listat en rad åtgärder som de anser kan gynna inflyttningen till kommunen. Nu har kommunstyrelsen tagit ställning till förslagen.
Vid sitt senaste möte beslöt styrelsen att införa en så kallad storkpeng, det vill säga ett ekonomiskt bidrag för varje barn som föds. Storkpengen finns i flera små kommuner i riket och används för att uppmuntra småbarnsfamiljer.
Brändö införde en engångssumma för varje barn som föds redan vid årskiftet men Kökar går ett steg längre. 500 euro betalas ut under barnets första år och 500 euro året därpå. Förutsättningen är att barnet är skrivet på Kökar vid följande årskifte.
Dessutom erbjuds gratis dagvård ett halvår räknat från inflyttningen, en välkomstkorg till nyinflyttade samt flytthjälp. Däremot sade kommunstyrelsen nej till att att erbjuda sommardagvård. (ak)