DELA

Storklyndan blir naturreservat

Ett nästan 800 hektar stort område i Brändö blir naturreservat. Området, Storklyndan som ligger norr om Jurmo, består till 82 hektar av land och 713 hektar vatten. På land finns ett gammalt fiskeläge med tre stugor, sjöbod och brygga. På området finns flera livsmiljötyper och vilda djur och växter som är skyddsvärda, exempelvis ytterskärgård, rev samt boreala skär och småöar. Under vattenytan finns både fler- och ettåriga alger, välmående rödalger, blåstångsbälte och rikligt med blåmusslor.

Marken ägs av landskapet och ska ingå i Ålands Natura 2000-program. (eh)