DELA

Stora projekt ger plus i byggnämnd

Byggnadsnämnden i Mariehamn redovisar ett överskott på drygt 34 000 euro i bokslutet för 2013.
Den största orsaken till att nämndens budget slutar på plus är avgiftsintäkter på över 20 000 euro från bygglov som i december beviljades till två större projekt i staden. Personalkostnaderna blev också något lägre än man räknat med i budgeten.
Byggnadsinspektionen konstaterar i sin verksamhetsberättelse att det byggdes betydligt färre egnahemshus än man hade uppskattat men däremot fler bostadsvåningshus. Antalet nya bostäder blev, enligt byggnadsinspektionen, rekordlågt eller 30.
Byggnadsinspektören tog i fjol beslut om sammanlagt 94 bygglov och nämnden om 51. Det tog i medeltal 4,5 veckor att behandla en bygglovsansökan. (tt-s)