DELA

”Stora brister i skyddsnätet”

Det finns stora brister i det sociala skyddsnätet på Åland, menade Barbro Sundback i socialdemokraternas gruppanförande.
– En av de mest utsatta grupperna är personer med funktionsnedsättning. Landskapets tillsyn över kommunernas ansvar i detta avseende är i det närmaste obefintlig. Det är de utsatta grupperna som får betala ett högt pris för den småskaliga och kostsamma kommunstrukturen.
Veronica Törnroos
(c) försvarade de små kommunerna.
– Det här är ett hårt angrepp mot tjänstemännen ute i kommunerna som gör sitt yttersta och arbetar professionellt.
– Veronica Törnroos pratar en massa strunt. Det är kommunpolitikerna som har ansvaret att verksamheten uppfyller lagar och bestämmelser, svarade Barbro Sundback.
– Naturligtvis är vi kommunpolitiker beredda att ta det ansvaret. Den ultimata lösningen för socialdemokraterna är helt enkelt att slå ihop kommunerna. Vi i centern kör inte över någon med avancerad härskarteknik.
– Nej ni kör över de funktionshindrade och de som behöver barnskydd för ni inte kan tillhandahålla den kompetens som krävs för den service som de har rätt till enligt lag. (uw)