DELA

Stora brister i daghemskök

SALTVIK. Köket i daghemmet Prästkragen i Saltvik är i behov av omfattande renovering. Köket används i dag för att tillreda dagisets mat.
Då Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet i mars inspekterade köket blev det tummen ner och kommunen fick uppmaningen att senast den första augusti presentera en renoveringsplan. Man tillsatte då omedelbart en arbetsgrupp som nu håller på att se över inte bara Prästkragens utan samtliga kommunala kök i hela Saltvik.
Målet är att arbetsgruppen skall ge förslag till hur köksverksamheten kunde ordnas framöver som sedan behandlas i samband med budgetberedningen i höst.
Men gruppen behöver mera tid och därför har kommunstyrelsen nu beslutat att anhålla av ÅMHM att man får förlängd tid för Prästkragens renoveringsplan. (tt-s)