DELA

Stor studie har följt 800 000 fågelungar

Forskare vid Helsingfors universitet har analyserat ringmärkta fåglar för att få veta hur deras häckning påverkas av klimatet.

Fåglarna i Finland har börjat häcka tidigare under de senaste fyra decennierna, visar en ny studie genomförd av forskare vid Helsingfors universitet.

I studien ingår totalt 800 000 observationer av fågelungar som ringmärkts med hjälp av frivilliga.

Studien visar att en stor andel av de 73 fågelarter som undersöktes hade tidigarelagt sin häckning. I många fall hade häckningsperioden också förkortats.

Mest förkortades häckningstiden hos de fåglar som häckar tidigare på våren.

Fastän fåglarna häckar tidigare verkar de ändå inte sätta mer tid på själva häckandet. Under tilläggstiden kan fåglarna bland annat förbereda höstens migration.

– Vuxna fåglar kan använda tilläggstiden för andra stadier i sin livscykel, säger intendent Aleksi Lehikoinen vid Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum.

När fåglarna får förbereda sig på höstflytten i tid har de bättre förutsättningar att överleva en tung migrationsresa. (spt)