DELA

Stor rättsnota för små rederier

Sju mindre rederier, som gick ihop i ett käromål med Alandia Försäkring som motpart, ska betala Alandia Försäkrings rättegångskostnader på 80 000 euro. Det har tingsrätten bestämt.

Ärendet handlade om hur ägarandelar hade ombildats till aktier i Alandia Försäkrings Ab 2014.

Tingsrätten kom fram till att bolagsstyrelsens beslut var ogiltigt till den del aktiebolaget Alfons Håkans inte i aktieboken hade fastställts rätt till aktier på basis av röstetalet det föregående året. (pd)