DELA

Stor oenighet kring Jomala-sekreterare

Jomalabördiga Uppsalabon Runa Eriksson förslås bli ny kommunsekreterare i Jomala av en oenig kommunstyrelse.
Om hon utses av fullmäktige måste kommunen omgående hitta en vikarie.
Nio personer sökte tjänsten som kommunsekreterare i Jomala som blir ledig vid nästa månadsskifte då Daniel Dahlén tillträder som vd för Ålands handelskammare. Kommunstyrelsen föreslår att den Jomalabördiga Uppsalabon Runa Eriksson får jobbet, men det var inget självklart val.
En minoritet ville istället se Henrik Häggblom som ny sekreterare, men omröstningen slutade 4–3 till Erikssons fördel. Kommundirektören förslog en tredje sökande, Niclas Slotte.
Den som föreslog Runa Eriksson var styrelseledamoten Carina Aaltonen (s).
– Vi hade en lång diskussion om vad tjänsten ska innehålla. Jag anser att kommunsekreteraren ska arbeta mycket med personalfrågor och information. Internet är en viktig bit när vi går mot en 24-timmarsmyndighet. Därför anser jag att Runa Eriksson, som arbetar som projektchef på föreningen Norden, är mest lämpad.
Om även kommunfullmäktige går in för att anställa Runa Eriksson måste kommunen genast hitta en vikarie. För bara någon dag sedan födde Eriksson barn och kommer därför inte att kunna börja sitt arbete ännu på ett tag.
– Att hon är föräldraledig får inte vara något hinder. En graviditet får inte ha någon betydelse vid rekryteringar. Att vara kommunsekreterare är ett långsiktigt arbete, säger Carina Aaltonen. (as)