DELA

Stor konferens för släktforskare

Under temat ”1809-2009: Kontakter knyts – bryts – återknyts” försiggår ”XV Finlandssvenska släktforskarkonferensen & Åländskt släktforskarmöte” i Självstyrelsegården inkommande helg, den 9-11 oktober.
Fjorton föredrag belyser olika sidor av 200-årsperioden, skilsmässan från Sverige, den ryska erövringen och dess följder för Finland och Åland. Föreläsarna representerar forskningen i Finland, Sverige, Danmark, Ryssland och USA. Programmet kan studeras på Ålands emigrantinstituts hemsida: www.eminst.net .
På Konferenstorget kan man göra bokfynd, bekanta sig med släktforskar- och hembygdsföreningar och nytt inom släktforskning på nätet.
Föredragen är öppna för allmänheten och inträdet fritt till konferensen.
Arrangörer för släktforskarkonferensen är Ålands Emigrantinstitut (lokal arrangör), Genealogiska samfundet i Finland i samarbete med Ålands landskapsregering/Ålands landskapsarkiv, Föreningen Norden på Åland och G-gruppen – Genealogi över Östersjön (Sverige).