DELA

Stödpengar till fosforfälla

Landskapsregeringen beviljar ett stöd på 13 000 euro för anläggande av en fosforfälla vid Toböle träsk, sedan miljöbyrån konstaterat höga fosforhalter i träsket. Byrån vill se lite flackare slänter eller en liten platå i anslutning till fosforfällan. Därigenom blir fosforfällan även till nytta för groddjur och ängsväxter.

Andelsbolaget Tjenan Vatten levererar hushållsvatten till 173 hushåll i Västra Saltvik. Tillrinningen sker i huvudsak genom ett stort dike norr om träsket. Marken urlakar näringsämnen till diket, vilka sedan rinner ut i träsket. Vattenstatusen i träsket klassas nu som måttlig, främst på grund av den höga fosforhalten. (ss)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp