DELA

Stödpengar för innovativa idéer

Innovativa idéer och utvecklingsprojekt som kan gynna företagare och motverka den ekonomiska nedgången orsakad av coronapandemin kan nu finansieras av landskapet, via Företagarna på Åland.

Företagarföreningen Företagarna på Åland fick 100 000 euro tilldelat sig i landskapsregeringens andra tilläggsbudget. I detaljmotiveringen framkom att pengarna ska gå till rådgivning och innovationsstöd. Nu finns ett avtal mellan landskapsregeringen och föreningen som styr pengarna.

Föreningen tar emot innovativa idéer, alltså ansökningar från företagare, och kan finansiera idéerna med 4 000 euro. Föreningen kan också själv utforma egna utvecklingsprojekt. Bedömningen av vem som får stödpengarna görs av Företagarna på Åland.

Avtalet mellan föreningen och landskapet sträcker sig till den sista december 2022. Landskapsregeringen betalar ut i efterskott, mot godkänd redovisning.