DELA

Stödpengar flyttades i LBU-program

330 000 outnyttjade euro i landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland har flyttats till nya områden för att de ska gå åt i år.
Den största summan är 187 000 euro som överförs från diversifierat jordbruk till mikroföretagande.
2014 är ett övergångsår där LBU-programmet för åren 2007-2013 fortfarande används på grund av försenad lagstiftning. (pd)