DELA

Stöden till skogsägare efter Alfrida klara

Nu är det klart vilken nivå bidragen för återbeskogning efter Alfrida kommer att ligga på.

För plantor kan en skogsägare få 80 procent av plantkostnaden, men max 500 euro per hektar. För planteringen kan man få 50 procent av planteringskostnaden, men max 200 euro per hektar.

Stöd för markberedning ges enligt bestämmelserna för stöd för hållbart skogsbruk, men med undantaget att även andra än enskilda markägare kan få stöd för markberedning.

Stöden är de minimis-stöd och ges enbart för skogsområden som är minst en halv hektar stora och som skadades så svårt av stormen Alfrida att det krävs nyplantering.

Stöden betalas i efterskott och stöden gäller från och med nu till den sista december 2022, förutsatt att tillräckliga medel anslås i landskapets budget.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) fattade beslut om stöden i tisdags. (eh)