DELA

Stöd till två församlingar

Kyrkostyrelsens plenum har fördelat över 900 000 euro i prövningsbaserat understöd till församlingarna.

De enda församlingarna i Borgå stift som fick understöd var Brändö-Kumlinge och Ålands södra, som vardera fick 20 000 euro. (ms)