DELA

Stöd till kungsgård

Landskapsregeringen har beviljat investeringsstöd till Haga Kungsgård lantbruk ab för täckdikning av 13 hektar åkermark.

Stöd beviljas för 35 procent av ett maximalt kostnadsbelopp om 4 300 euro per hektar, således totalt 19 610 euro. (ab)