DELA

Stöd till jordbruk betalas tillbaka

Fyra jordbrukare ska betala tillbaka delar av de miljöstöd och LFA-stöd som landskapsregeringen betalat ut tidigare i år.
– Varje år gör vi ett urval av gårdar som granskas med avseende på stöden, säger Linnéa Johansson, chef på näringsavdelningen.
Tjänstemän kontrollerar gårdarnas areal och att de i övrigt uppfyller de villkor som ställs för stöden.
– Där det blir återkrav har man upptäckt en arealavvikelse. Vi betalade sjuttiofem procent av alla ansökta stöd i höstas, nu slutför vi kontrollerna och betalar resten.
Oftast gäller det små summor. Belopp under hundra euro krävs inte tillbaka.
LFA-stöd betalas ut för jordbruksområden med ogynnsamma förhållanden. (pd)