DELA

Stöd till hissar, servicehus och bostäder

Landskapsregeringen ger stöd och lån till ett flertal byggnadsprojekt.
Bland dem finns 70 bostäder på Lotsgatan i Mariehamn och servicehus i Saltvik och Kökar.
Eckerö kommun får låna 386.000 euro av landskapsregeringen för att bygga sex bostäder i anslutningen till kommunens servicehem i Storby.
Landskapsregeringen har också beviljat Marstad räntestöd för ett banklån om högst 9,5 miljoner euro för byggandet av 70 bostäder vid Lotsgatan 8 i Mariehamn. Räntestöd innebär att landskapet betalar en del av den låneränta som stödsökaren betalar till banken.
Landskapsregeringen har också beslutat att reservera medel för bostadslån eller räntestöd enligt följande:
n Fastighets ab Horsklint, Saltviks kommun (servicebostäder), Storby Fastighets ab och Kökar kommun (servicehus) reserveras finansiering enligt 90 procent av godkänt lånevärde.
n Bostads ab Norragatan 16 reserveras högst 800.000 euro för installation av tre hissar jämte ombyggnad av trapphus.
n Ålands bostadsrättsförening reserveras räntestöd för ett lån om högst 7,1 miljoner euro.
n Haga Norra ab reserveras högst 650.000 euro och Fastighets ab Snellmansstigen 1 i Jomala reserveras högst 1,55 miljoner euro. Medel för dessa projekt reserveras med avvikelse från kravet på konkurrensutsatt upphandling med hänvisning till behovet av hyresbostäder i de områden som berörs. Anslaget är nedskuret till 70 procent av godkänt lånevärde med hänvisning till avsaknaden av konkurrensutsättning.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax