DELA

Stöd ges till svinstängsel

Från och med första januari i år infördes ett krav på att tamsvin måste skyddas från vildsvin för att förhindra spridning av afrikansk svinpest. Landskapsregeringen har beslutat att erbjuda finansiellt stöd till uppsättande av stängsel. Projekten ska ha genomförts och redovisats senast den 30 maj 2019. (fb)