DELA

Stöd fortsätter hos hemkommun

Kommunerna på Åland ska fortsätta att sköta utkomststödet från 1 januari 2017. Ålänningar i behov av utkomststöd ska alltså fortsättningsvis vända sig till sin hemkommun, skriver FPA Åland i ett pressmeddelande.

Utkomststödet är avsett för personer som inte klarar sig trots arbetsinkomst, andra tillgångar eller sociala förmåner. För enskilda personer och familjer är det grundläggande utkomststödet ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand för att täcka grundutgifter som till exempel kostnader för mat, kläder, hälso- och sjukvård samt boende. (ikj)