DELA

Stöd för fiskprojekt i flera kommuner

Landskapsregeringen har beviljat ett antal bidrag med medfinansiering från Europeiska fiskerifonden (EFF).
Snäckö bys fiskelag i Geta får 22.954 euro för projektet Söta Snäckö.
Fiskelaget ska restaurera lekvatten och uppväxtområden för fisk i Snäckö by. Den tidigare fria vattenytan har täckts med tät vass som begränsar möjligheterna för fisklek. Området har varit lek- och uppväxtområden för gädda, abborre, mört, id, sarv, braxen, björkna, löja och spigg. Fiskelaget vill klippa vassen tre gånger runt Snäckö för att främja vattenmiljön och fiskleken.
Sonboda bys fiskelag i Föglö beviljas 16.740 euro för muddring och restaurering av en gammal båtled och fiskvandringsled från Näversfärden till Bofjärd i Sonboda.
Nils Mörn i Saltvik beviljas 2.250 euro i strukturstöd för projektet Vikhagarna i Långbergsödavik. Syftet är att stöda fiskreproduktionen i anslutning till Långbergsödavik och att förbättra fiskemöjligheterna.
Ralf Styrström, Jomala, beviljas 2.250 euro för återställande av strandmar i Lemland Nåtö. Strandmaren har tidigare varit lekplats för gädda och barnkammare åt gäddyngel. En utgrävd och restaurerad mar kan bli lekplats för gädda och andra vårlekande arter. (pd)