DELA

Stipendium till sex sjöfartsstuderande

Sex studerande vid Högskolan på Åland har fått stipendium av Gustaf B. Thordéns stipendiestiftelse, som befrämjar sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige.

Mottagare av 1 000 euro vardera är Anton Eneroth, Fredrik Boman, John Axel Strandvall, Marika Yvonne Karlström, Renan de Andrade och Robert Matts Gustav Nygårds.

Stiftelsen stöder även högskolans arrangemang av International Maritime English Conference (IMEC) den den 30 september till 3 oktober i år.

Konferens vänder sig till lärare och personal på sjöfartshögskolor som jobbar med språk (engelska), kommunikation, kulturer och den mänskliga faktorn, sägs på högskolans hemsida. (ms)