DELA

Stipendium till Nyan-reporter

Nya Ålands Lisa Bergkvist är en av åtta som får dela på Finlands andel av Nordiska rådets journaliststipendium för 2015.

Stipendierna, som varierar mellan 1 000 och 2 000 euro, delas ut för öka intresset för förhållandena i de nordiska länderna och för nordiskt samarbete. (pd)