DELA

Stigande priser senaste månaden

Inflaktionstakten i september var densamma som i augusti, 0,2 procent. Takten är räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna.
Högre priser inom huvudgruppen ”restauranger och hotell” har bidragit till den totala uppgången med 0,4 procentenheter. Samtidigt motverkades den av prissänkningar inom grupperna ”bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen” samt transport som låg på 0,4 procentenheter vardera.
– Från augusti till september steg konsumentpriserna med i snitt 0,4 procent, rapporterar Ålands statistik- och utredningsbyrå som gjort sammanräkningen. (mt)