DELA

Stig Fellman leder Föglöfullmäktige

FÖGLÖ. Kommunfullmäktige i Föglö har valt Stig Fellman från Horsholma till ordförande och Alfons Boström från Flisö till viceordförande.
Fullmäktige har också tillsatt kommunstyrelse för 2014-2015. Ordförande i styrelsen blir Torsten Sundblom och viceordförande blir Kent Eriksson. Övriga medlemmar i styrelsen blir Beatrice Sjöberg, Kristian Holmström (ny) och Gun-Britt Gullbrandsson. Ersättare till styrelseledamöterna är Ethel Sundblom, Marianne Jansson, Viking Malmlund, Håkan Sundelin och Ramona Franzén. (ml)