DELA

Stiftsfullmäktige till Mariehamn

Diskussionen var livlig då stiftsfullmäktige i Borgå stift samlades på tisdagen i Jakobstad. De planerade stiftsdagarna i november 2008 väckte stort engagemang.
Stiftsdagarna riktar sig främst till församlingsanställda och förtroendevalda, och är något nytt som införts i kyrkoordningen i samband med stiftsreformen. Det är biskopen som sammankallar till stiftsdagar.
Biskop Gustav Björkstrand hoppades att stiftsdagarna kunde bli en kraftmönstring som ger liv, glädje och framtidstro.
– Vi behöver något där hela församlingslivet kommer in på ett bredare plan, som ett komplement till kyrkodagarna som också firas vart fjärde år, sade Björkstrand.
Enligt planerna skall stiftsdagarna hållas i Jakobstad i november 2008. Stiftsfullmäktige sammanträder nästa gång den 16 november i Mariehamn. Stiftsfullmäktiges mandatperiod fortgår till våren 2008.