DELA

Stiftsfullmäktige möts i Jomala

För första gången möts det nya Borgå stiftsfullmäktige på Åland. Den 16 november hålls mötet i Olofsgården i Jomala.
Ett initiativ från Saltviks församlingen finns på dagordningen.
Åländska medlemmar i stiftsfullmäktige är Bror Gammals som är lekmannaombud och Juanita Fagerholm-Urch som är en av stiftets prästrepresentanter.
– När det nya stiftsfullmäktige inledde sitt arbete var jag med och initierade förslaget att våra möten skulle hållas i olika regioner ute i stiftet, berättar Bror Gammals.
Stiftsfullmäktige består av fjorton lekmän och sju präster, ordförande är Lars-Runar Knuts. Alla kommer till Åland redan på torsdagen och träffas förberedande på Lemböte lägergård där de också övernattar.
– Domkapitlet kallas också till våra möten och det är klart att biskop Gustav Björkstrand kommer, säger Gammals.
Av de två initiativ som lämnats till stiftsfullmäktige kommer det ena från Saltviks kyrkoråd och är ett förslag till ändring av språkkraven för bland annat kyrkoherdar.
Bror Gammals berättar också att stiftsfullmäktiges möten egentligen är slutna, men att man redan från början gått in för att de skall vara öppna till exempel för pressen. (m-ll)