DELA

Stenhus blir kulturminne

Tosarby stenhus, eller Jungska gården som det heter formellt, i Sund skyddas. Landskapsregeringen har beslutat att stenhuset blir byggnadsminne. Skyddet gäller för alla byggnader, trädgården och kulturmiljön.

Tosarby stenhus värderas som en av landskapets kulturhistoriskt och arkitektoniskt mest intressanta miljöer.

– Den högreståndspräglade gården uppfördes under 1790-talet och mangårdsbyggnaden tillhör Ålands äldsta profana stenbyggnader.

Landskapet äger fastigheten sedan slutet av 1980-talet. (tt-s)