DELA

Sten Eriksson blir byråchef

Landskapsregeringen har utnämnt Sten Eriksson till byråchef vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå från och med den 1 mars.

Detta efter att Eriksson varit anställd under en prövotid på sex månader. (ms)