DELA

Steinerdaghem är nu godkänt

Föreningen Steinerpedagogikens vänners daghem har godkänts som enskilt daghem av stadens socialnämnd. Tolv barn i åldern 3-7 år får plats.
Daghemmet finns i en hyrd lokal på Mellangårdsvägen 2 i Mariehamn. enligt föreningens egen bedömning finns det plats för cirka 20 barn.
Socialnämnden konstaterar att det finns medel för ett nytt enskilt daghem i budgetförslaget för nästa år. I dag har daghemmet sex barn i sin vård, både från mariehamn och från andra kommuner. (ao)