DELA

Stefan Äng blir ordinarie i Jomala

Stefan Äng är ordinarie kyrkoherde i Jomala församling från och med 1 maj.

Laura Serell, församlingspastor i Jomala församling, förordnas att sköta församlingspastortjänsten i församlingen från den 1 juli och tills vidare. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift.

I Saltvik fortsätter tf kyrkoherde Carolina Lindström sköta tjänsten den 1 juni i år till den 31 maj 2021.

Prosten Kent Danielsson ska sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling från den 1 juni till den 31 december i år. (ikj)