DELA

Steel FM bjuder på radiofrekvens

Steel FM har lämnat in det enda anbudet på den frekvens som Ålands radio och tv kan ställa till förfogande för runt 25.000 euro per år i tre års tid.
I dag hörs Steel FM dåligt eller inte alls i skärgårdskommunerna, säger Steel FMs vd Eva Karlström.
Ett avtal skulle säkra stationens hörbarhet över hela Åland.
– Vi konstaterade att anbudet är seriöst och ska inleda samtal för att se om vi kan komma fram till villkor som fungerar för båda parter, säger Ålands radio och tv:s styrelseordförande Jesper Eliasson.
Om styrelsen kommer överens med Steel FM innebär det att den finskspråkiga radiokanalen Radio Suomi försvinner ur det utbud som Ålands radio och tv prioriterar. I så fall kan Ålands radio och tv inte garantera att Radio Suomi längre hörs över hela Åland. (pd)