DELA

Staten tog åtta vapen

En Kumlingebo i 30-årsåldern har blivit av med sammanlagt åtta vapen – ett salongsgevär, två hagelgevär, fyra andra gevär och en Sig Sauer miniatyrpistol – om han förvarat i pannrummet i sin olåsta bostad och i sin olåsta båt i ett båthus.
Mannen dömdes för skjutvapenförseelse. Ursprungligen omfattade beslaget nio vapen, men han får tillbaka ett gevär som han ärvt under förutsättning att polisen gör så att det inte längre kan användas. Kostnaden faller på ägaren.
Mannen dömdes samtidigt för ovarsam hantering av ammunition som han förvarade i pannrummet i bostaden och i olåsta trälådor och på golvet i båthuset. Straffet blev, förutom att vapnen togs om hand av staten, 35 dagsböter `32 euro, sammanlagt 1.120 euro. (ao)