DELA

Staten stöder skärgårdsnät

Kommunikationsministeriet har beslutat stöda en utbyggnad av det fiberoptiska nätet till Sottunga och Kökar med 126.000 euro.
Slutsumman i den förprojektering som gjordes för ett par sedan blev 1,1 miljoner euro vilket betyder att det behövs betydligt mera pengar än det statliga stödet för att fiberoptiken skall kunna bli verklighet. Meningen är att kommunerna själva skall stå för en tredjedel av de totala kostnaderna.
– Nu skall vi i första hand diskutera frågan med landskapsregeringen och höra vad de är villiga att bidra med, säger Kökars kommundirektör Kurt Forsman.
Han räknar med att mötet med landskapet kommer att hållas inom ett par veckor. (tt-s)