DELA

Startskott för nya smitfilen

Sträckningen för den så kallade smitfilen till Lemland har nu markerats och om en vecka räknar man på landskapets trafikavdelning med att själva vägbygget påbörjas.
– Det är meningen att allt skall vara klart till sommaren, säger vägingenjör Stig Jansson.
Vägavsnittet, som blir en förbindelse mellan Österleden och Lemlandsvägen, innebär i praktiken att trafiken från stan österut inte längre går via Rökerirondellen. Det betyder i sin tur mindre bilköer norrut under rusningstid. (tt-s)