DELA

Start för ny brandstation i Saltvik

SALTVIK. Kommunstyrelsen har utsett en kommitté som ska förbereda utbyggnaden av brandstationen i Saltvik Nääs. I kommittén ingår Runar Karlsson (ordförande), Christian Ekström (viceordförande) och Jan Lindgrén. Västra Saltviks FBK får utse två representanter till kommittén och räddningschefen fungerar som sakkunnig och sekreterare.
Kommittén ska inledningsvis ta fram kostnadskalkyler för olika lösningar där åtminstone två ska vara en tillbyggnad av stationen i Nääs och en nybyggnad i Västra Saltvik. Senast den 15 maj ska kommittén ha ett förslag till kommunstyrelsen.
När man valt ett alternativ ska kommittén göra en mer exakt projektbeskrivning som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti. (ns)