DELA

Stans organisation bromsar frivilliga

Frivilliga skulle kunna överta vissa uppgifter som i dag sköts av Mariehamns stad men stadens organisationsform gör det svårt att involvera den tredje sektorn.
Det konstaterar kultur- och fritidsnämnden i ett utlåtande över Åsubs rapport om frivilligarbete i samhället.
Åsub har bland annat räknat ut att om allt arbete på Åland som i dag utförs av frivilliga skulle överföras till kommunerna så skulle notan bli cirka 34 miljoner euro. Utgående från det utreder staden om man kunde få frivilliga att utföra ännu mera arbete.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att både handlingsutrymmet och utvecklingsmöjligheterna begränsas av att nämnden inte bedriver någon egen verksamhet och inte har anställd personal. Det gör det svårt att omsätta Åsubs rapport i en praktisk, fungerande, verklighet. (tt-s)