DELA

Stans ekonomi blev bättre

Mariehamns stad budgeterade ett underskott på drygt 1,7 miljoner euro för 2006, i stället kan stan nu redovisa en vinst på nästan 2 miljoner i ett bokslut. Det är första gången på många år som Mariehamn redovisar ett överskott.
Staden fick 2006 in mera samfundsskatter än budgeterat med den följd att stadens hela ekonomi fick sig ett uppsving. Ökningen handlar om över 7,5 miljoner euro som i sin tur betyder att det också är ett uppsving i stadens näringsliv.
Av verksamhetsberättelsen framgår att staden investerade mindre än planerade 12,2 miljoner främst eftersom vissa projekt, som till exempel ombyggnaden av Ålandsvägen, inte har förverkligats enligt planerna.
Lånebördan har ökat något eller till 31,3 miljoner euro. Stadens befolkning ökade den också med 44 personer och är nu 10.824. Skatteprocenten på 16 är fortfarande den lägsta i hela Finland. (tt-s)