DELA

Stans budgetprocess inleds nästa vecka

Redan på tisdag nästa vecka inleds stadens budgetarbete inför 2015.
Stadsfullmäktige beslutade i april 2013 om en ny budgetprocess enligt vilken budgeten och verksamheternas anslag antas i juni medan den detaljerade verksamhetsplaneringen skall göras under hösten.
– Budgetprocessen inleds med att stadens ledningsgrupp den 4 mars redogör för de övergripande planeringsförutsättningarna som staden har att förhålla sig till. Samtidigt kommer vi att gå igenom den tänkta tidsplanen för arbetet. Utrymme för att ställa frågor har avsatts i programmet. Ett välförankrat budgetarbete förutsätter ett stort engagemang under hela processen. Vi hoppas därför på ett brett politiskt deltagande den 4e mars, skriver stadens kanslichef Emma Dahlén i inbjudan till tisdagens möte. (ms)